Tumblelog by Soup.io
 • chonki
 • nukot
 • shigeko
 • usagisensei
 • juliemill
 • erdbeerfee
 • koperkowyroz
 • fiore
 • andnothingmore
 • schizaa
 • Rybka
 • washuuchan
 • andzik991
 • edenpath
 • Ayaka
 • chocolatekitten
 • mikuo
 • amusej
 • arrogance
 • anananana
 • Kaoru
 • kashi
 • KazeKashi
 • montmorency
 • 18alexa18
 • willyoudrawme
 • kodoku
 • ZombieGirl
 • twinkchesters
 • fatique
 • bethbathory
 • write-url-here
 • suzannekhaleen
 • Froilein-E-Fee
 • lifeisanillusion
 • misery000
 • maiyko
 • angelsdemon
 • lilues
 • jagodova
 • drrezed
 • armadillo
 • Lazhward
 • rainboweyed
 • koreanizm
 • Haxi69
 • mrrrrrrrrr
 • arienaitsuno
 • akt-5
 • guyver
 • bananas
 • coldhands
 • werhamster
 • usagii
 • myu
 • theworldofmei
 • aisolro
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

9112 4900
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viabanshe banshe
4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viabanshe banshe
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viabanshe banshe
5104 f1d8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaponurykosiarz ponurykosiarz
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaiga-xvl iga-xvl
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viascorpix scorpix
9276 4131
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viascorpix scorpix

November 17 2017

- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vianoticeme noticeme

November 16 2017CALM
Reposted fromintotheblack intotheblack viaafterall afterall
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka via2708 2708
8320 2131
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakina kina
Reposted frombluuu bluuu viaafterall afterall
Reposted fromFlau Flau viaafterall afterall
9778 7bd6 500
Reposted fromgreggles greggles viawasnae wasnae
1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamyszkaminnie myszkaminnie
4188 babc
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabangbangimdead bangbangimdead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl